Szervezeti felhívás


VIII. NIT Szabadegyetem - Pályázati lehetőség side event események megvalósítására

A Nemzeti Ifjúság Tanács (NIT, továbbiakban esetenként: kiíró) pályázatot hirdet kárpát-medencei ifjúsági szervezetek számára a VIII. NIT Szabadegyetem keretén belül side event események megvalósítására.

1. Mi az a NIT Szabadegyetem?

A NIT Szabadegyetem célja, hogy a fiatalok közvetlen kapcsolatba kerüljenek ifjúságpolitikai szakemberekkel és döntéshozókkal, testközelből ismerkedhessenek meg velük és feltehessék számukra azokat a kérdéseket, amelyek ma foglalkoztatják a fiatal generációt és az ifjúságszakmát egyaránt. A résztvevők négy napon keresztül számos gondolatébresztő előadáson, valamint több mint 100 interaktív képességfejlesztő workshopon vehetnek részt olyan témákban, mint az önismeret, az én-márka felépítése, egy szervezet hírnevének menedzsmentje az alapoktól, vagy hogy mire van szükség ahhoz, hogy valaki a közössége vezetőjévé váljon.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2023. augusztus 17-20. között rendezi meg nyolcadik nyári szabadegyetemét. Az esemény során a szakmai képzések, előadások és a felejthetetlen szabadegyetemi beszélgetések mellett, a péntek este folyamán lehetőséget biztosítunk öt civil szervezet számára is, hogy bemutatkozzon egy esti "side event" eseménnyel a résztvevőink és közösségünk számára!

Bővebb tájékoztatás a Szabadegyetemről: www.nitszabadegyetem.hu


2. Mikor és hol lesz az esemény?

A VIII. NIT Szabadegyetemet Keszthelyen, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Campusán rendezzük meg 2023. augusztus 17-20. között.

A side event események időpontja: 2023. augusztus 18. (péntek) 18:30 – 23:00


3. A pályázat célja és a pályázásra jogosultak köre

A pályázat célja, hogy a NIT Szabadegyetem résztvevői jobban megismerjék a NIT tagszervezeteinek működését és tevékenységi körét, és közvetlenül kapcsolatba kerüljenek értékteremtő helyi és országos ifjúsági közösségekkel.

A pályázaton kárpát-medencei ifjúsági civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) és nonprofit gazdasági társaságok vehetnek részt. A pályázat során előnyt jelent továbbá ha a szervezet a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség tagszervezete.

4. Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében a NIT Szabadegyetem megadott idősávjában a pályázó civil szervezetek egy side event esemény megvalósítására nyerhetnek el támogatást. A pályázat keretében a pályázó által megadott programterv és költségterv figyelembevételével a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség biztosítja a szükséges programelemek fedezetét és garanciát vállal a program teljes infrastrukturális megvalósításáért.

A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek támogathatóak:

– terembérlet

– eszközbérlet

– előadói díj

– catering szolgáltatás

– grafikai tervezés

– nyomdai munkálatok


A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:

– rendezvényszervezés szolgáltatás

– közvetítői díj (előadóművész kapcsán)

– eszközbeszerzés (eszköz vásárlás)

– marketing szolgáltatás


6. Pályázati feltételek és finanszírozási szabályok

A pályázat keretében az elnyerhető pénzügyi hozzájárulás maximális összege: bruttó 500.000 forint. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontban meghatározott maximálisan megítélhető hozzájárulási összegeknél kisebb összegű hozzájárulást ítéljen meg. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban megjelölt összegek a maximálisan kifizethető összegek, vagyis ezek mindenfajta adó, illeték, járulék, valamint egyéb költség összegével együtt értendőek.

A pályázathoz mellékelni szükséges a megvalósítani kívánt rendezvény költségvetés tervét a pályázat keretében elszámolni kívánt költség, vagy költségek megjelölésével, illetve legalább 1000, de legfeljebb 4000 karakter terjedelemben szükséges bemutatni a rendezvényt, illetve annak célcsoportját, szakmai tartalmát, valamint a pályázati felhívásban megjelölt célkitűzésekkel, vagy legalább azok közül egy célkitűzéssel való összhangját (projektterv).

A pályázat nyerteseivel a kiíró együttműködési megállapodást köt a side event megvalósítására vonatkozóan, amelyben a nyertes pályázó vállalja a rendezvény megszervezését, lebonyolítását, minden olyan költség finanszírozását, amelyre a pályázat nem nyújt fedezetet. Emellett a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben a rendezvény olyan okból marad el, amelyért a nyertes pályázó a felelős, úgy a kiíró költségeit és kárát, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a megítélt támogatás összegét megtéríti.

A kiíróval megkötendő együttműködési megállapodás értelmében a nyertes pályázó vállalja, hogy a hozzájárulással érintett esemény megvalósulásáról legalább 5 fotóból álló fénykép dokumentációt és jelenléti ívet – amely igazolja, hogy a rendezvény a résztvevők száma alapján megfelel a kiírásban támasztott feltételeknek – bocsát a kiíró rendelkezésére.


8. A pályázat benyújtása

A pályázatot a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz kell benyújtani elektronikusan, a következő pályázati űrlapon keresztül: https://forms.gle/BFauoSaS9yasKuNKA


A pályázati űrlap teljeskörű kitöltése kötelező érvényes pályázat benyújtásához.


9. A pályázatok beadásának határideje

A pályázatokat 2023. július 14., péntek és augusztus 6., vasárnap között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.


10. Hiánypótlás

A pályázati eljárás során hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség!


11. Bírálati szempontok

A pályázatnak legalább 30 pontot el kell érnie ahhoz, hogy támogatható legyen.

A program relevanciája, indoka és hatása (25 pont)

• A program relevanciája a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség célkitűzései és prioritásai tekintetében, valamint a pályázó saját alaptevékenységével kapcsolatban;

• A program relevánsan bemutatja a civil szervezet tevékenységét és a civil működés értékeit a résztvevő fiatalok számára;

• A program releváns közösségépítő aktivitást is tartalmaz és képes legalább 40-50 fő egyszerre történő aktivizálására;


A projektterv minősége (25 pont)


• A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang;

• A projektterv innovatív és kreatív megoldásokat tartalmaz valamint a nonformális módszereket is alkalmazza;

• A projektterv során megjelenik, hogy a program során és után megvalósuló kommunikáció hogyan segíti a fenti értékek megjelenítését a kommunikációs felületeken

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség Fiatalok részvételéért és az ifjúsági munka előmozdításáért felelős csoportja végzi el. A pályázatokról a döntést a csoportvezető javaslatának figyelembevételével a NIT Elnöksége végzi el.

A pályázat formai és tartalmi értékelése 2023. augusztus 7-augusztus 9. között zajlik. Az Elnökség döntését a 2023. augusztus 9-én hozza meg.

A pályázat eredményéről szóló értesítést a döntést követően 2 munkanapon belül a NIT elektronikus úton (e-mail) küldi meg a pályázók részére a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. A döntéssel szemben kifogásnak és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.


12. Kapcsolat

A pályázati kiírással, illetve pályázattal kapcsolatos kérdésekben kollégáink az alábbi elérhetőségen fogadják a megkereséseket: dora.igneczi@ifjusagitanacs.hu


Kelt.: Budapest, 2023. július 14.


Kovács Péter

elnök
Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség